Browse: Volume 1

Hits per page:
Order by: Title Author Year TA↑
Preface 1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   >
3 Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Mathias Bernath und Felix v. Schroeder ed., Gerda ... Biographisches München, 1974 TA 1, 3 Subjects: General
18 ülkütaşib, M. Şakir. Cumhuriyetle birlikte Türkiye'de folklor ve etnografya çalışmaları. Ankara, 1973 TA 1, 18 Subjects: Research activities
25 Atatürk'ün özel kütüphanesinin katalogu. Ankara, 1973 TA 1, 25 Subjects: Libraries | Atatürk
31 Jale. Cumhuriyet döneminde Türk kütüphaneciliğinin gelişmesi. Baysal, TA 1, 31 Subjects: Libraries
32 îsmet. Türkiye kütüphanelerindeki yazmalar hakkında yerli-yabancı kaynaklar bibliyografyası. Bin ark, TA 1, 32 Subjects: Libraries
41 Kerametli, Can—Güvemlì, Zahir. Türk ve İslâm eserleri müzesi. Ankara, 1974 TA 1, 41 Subjects: Museums
70 Kornrumpf, Hans-Jürgen. Osmanische Bibliographie mit besonderer Berücksichtigung der Türkei in Europa. Leiden, 1973 TA 1, 70 Subjects: Bibliography
75 Finke, Detlev, Gerda Hansen, Rolf-Dieter Preisberg. Deutsche Hochschulschriften über den modernen islamischen ... Hamburg, 1973 TA 1, 75 Subjects: Bibliography
76 Bakla Şenalp, Leman. Istanbul Üniversitesi yayınları bibliyografyası (eserler ve makaleler), yıl 1971. istanbul, 1973 TA 1, 76 Subjects: Bibliography
77 Şenalp (Bakla), Leman. Istanbul Üniversitesi yayınları bibliyografyası (eserler ve makaleler), yıl 1972. istanbul, 1973 TA 1, 77 Subjects: Bibliography
79 4, 1961-1965. Hrsg. v. Südost-Institut München, Gertrud Krallert-Sattler ed. 2. Teil: Albanien, ... Südosteuropa-Bibliographie. Bd. München, 1973 TA 1, 79 Subjects: Bibliography
80 Bayaz, Ahmet—İsmet Baydub. Türk Dili dizini II; cilt XI-XXIV, sayı 121-240, Ekim ... Ankara, 1974 TA 1, 80 Subjects: Bibliography
83 Arabskie strany, Turcija, Iran, Afganistan; istorija, ekonomika. Moskva, 1973 TA 1, 83 Subjects: Collections
84 [Atatürk Üniversitesi] 50. yıl armağanı. Bd. 2, Genel konular. Erzurum, 1974 TA 1, 84 Subjects: Collections
85 50. yıl konuşmaları. Ankara, 1974 TA 1, 85 Subjects: Collections
86 Ethnogenese und Staatsbildung in Südosteuropa. Beiträge des Südosteuropa-Arbeitskreises der Deutschen Forschungsgemeinschaft zum ... Göttingen, 1974 TA 1, 86 Subjects: Collections
88 Istoriografi j a i istoőniko vedenie istorii stran Azii i Afriki. Leningrad, 1974 TA 1, 88 Subjects: Collections
89 Tjurkologiδeskij sborník 1972. Moskva, 1973 TA 1, 89 Subjects: Collections
90 Türk kültürünü araştırma enstitüsü, Cumhuriyetin 50. yılma armağan. Ankara, 1973 TA 1, 90 Subjects: Collections
92 Vostoönye istoéniki po istorii národov jugo-vostočnoj i centraľnoj Evropy / Fontes orientales ... Moskva, 1974 TA 1, 92 Subjects: Collections
1-20   21-40   41-60   61-80   81-100   101-120   121-140   141-160   161-180   181-200   201-220   221-240   >